Itärannan vesiosuuskunnan viemäriverkosto myyty

Itärannan vesiosuuskunnan viemäriverkosto Itäkylässä siirtyy Vimpelin kunnan omistukseen 1.9.2018 alkaen, joten kyseisen vesiosuuskunnan jäsenet siirtyvät Vimpelin kunnan viemärilaitoksen kuluttajiksi kyseisenä päivänä.

Kauppakirja Vimpelin kunnan sivuilla (PDF)