Kyläkirja ja Kuoppalan kuntoportaat

Itäkylän kyläkirjan kirjoittaminen etenee hyvin. Kyseessä on ollut pienehkön tekijäjoukon iso uurastus. Kirjasta tulee 400-500 -sivuinen ja se on tarkoitus saada jouluksi valmiiksi. Koska kirja on myös rahallisesti iso panostus, keräämme ennakkotilauksia ja toivomme tietysti että innokkaita ennakkotilaajia löytyy paljon. Toivomme, että myös kylän yritykset osallistuisivat hankkeeseen tilaamalla kirjaa esim. liikelahjoiksi.
Ennakkotilaushinta on 45 € / kirja ja se maksetaan vasta sitten, kun kirja menee painoon. Ennakkovarauken voit tehdä muun muassa sähköpostitse tai palauttamalla ennakkovarauslapun kaupalle.

Kuoppalaan kuntoportaat
Kyläyhdistys on hakenut ja saanut hankerahoitusta Kuoppalaan rakennettavia kuntoportaita varten Aisaparilta. Hanke odottaa vielä ELY:n päätöstä, mutta portaita lähdetään rakentamaan omalla riskillä, kuten tähänkin mennessä on toimttu. Kuten kaikki muukin, niin tämäkin tehdään talkoilla.