Vuosikokouksen 2022 päätöksiä

Itäkylän maa- ja kotitalousseuran vuosikokouksen 31.3.2022 muistio:

Läsnä: 12 henkilöä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut kaupan ilmoitustaululla ja Itäkylä-ryhmässä Facebookissa sekä ilmoitettu WhatsAppilla reilua viikkoa ennen kokousta.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomuksen ja tuloslaskelman esittely vuodelta 2021
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tuloslaskelman.

6. Vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tuloslaskelman vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Esitettiin toiminnantarkastajien toimintakertomus. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin.

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
Päätettiin 10,00€/hlö ja perhekohtainen jäsenmaksu 20,00€.

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja todettiin että talousarviota ei ole tehty.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Valittiin yhdistyksen puheenjohtaja jatkokaudelle.

10. Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajan valinta
Yleinen kokous esittää, että maa- ja kotitalousnaiset valitsevat keskuudestaan tarvittaessa puheenjohtajan ja yleinen kokous hyväksyy sen.

11. Johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2022
Valittiin yhdistyksen johtokunta.

12. Maa- ja kotitalousnaisten jaoston valinta vuodelle 2022
Yleinen kokous esittää, että maa- ja kotitalousnaiset valitsevat keskuudestaan johtokunnan ja yleinen kokous hyväksyy sen.

13. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022
Valittiin toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

14. Muut jäsenten esittämät asiat
– Aurinkopaneelisuunnitelmahanke/-tilaisuus halukkaille kyläläisille.
– Kyläkirjan uusintapainatuksesta keskusteltiin, mutta paperin hinnannousu yhdistettynä uusintapainoksen kustannuksiin tuntuu vaikealta.
– Teetetään kylätalon ikkunoiden pesu.
– Nousi idea savusaunan rakentamiseksi kylätalon yhteyteen.
– Ukonniemen suunnitelma on edennyt: sinne on tehty laituri ja parkkipaikka.
– Pääsiäiskokko: jos löytyy tekijä, niin tehdään. Paikka järjestyy.
– Itäkylän mestaruuspilkki torstaina kylätalolla 7.4.2022: isoin kala punnitaan.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02