Vuosikokouksen 2023 päätöksiä

Itäkylän maa- ja kotitalousseuran vuosikokouksen 23.4.2023 muistio:

Läsnä 12 henkilöä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.06.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut kaupan ilmoitustaululla ja Itäkylä-ryhmässä Facebookissa ja Instagramissa sekä ilmoitettu WhatsAppilla maanantaina 17.4.2023.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomuksen ja tuloslaskelman esittely vuodelta 2022
Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen ja tuloslaskelman.

6. Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tuloslaskelman vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Esitettiin toiminnantarkastajien toimintakertomus. Hyväksyttiin.
Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin.

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
Päätettiin 10,00€/hlö ja perhekohtainen jäsenmaksu 20,00€.

8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja todettiin että talousarviota ei ole tehty.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Valittiin yhdistyksen puheenjohtaja jatkokaudelle.

10. Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajan valinta
Yleinen kokous esittää, että maa- ja kotitalousnaiset valitsevat keskuudestaan tarvittaessa
puheenjohtajan ja yleinen kokous hyväksyy sen.

11. Johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2023
Valittiin yhdistyksen johtokunta.

12. Maa- ja kotitalousnaisten jaoston valinta vuodelle 2023

13. Maa- ja kotitalousnaisten tilinkäyttöoikeus
Myönnettiin Maa- ja kotitalousnaisten jaoston tilinkäyttöoikeus yhdelle henkilölle ja poistettiin käyttöoikeus kahdelta henkilöltä.

14. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023
Valittiin toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

15. Muut jäsenten esittämät asiat
Saataisiinko laskuri edullisesti kuntoportaille, selvitellään.
Rappusten ja kaiteen teko kylätalolle sekä kevätsiivous: toukokuun ensimmäisellä viikolla.
Selvitellään online-webbikameran hankintaa kylätalolle.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03.