Asukaskyselyä tuulivoimapuistosta

Tällä viikolla on asuintalouksiin postitse jaettu asukaskyselyä koskien Iso Saapasnevalle suunniteltavaa 7-10 tuulivoimalan suuruista tuulivoima-aluetta. Asukaskyselyä on jaettu noin 5 kilometrin säteellä hankealueesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvän kyselyn on teettänyt hankkeen suunnittelusta vastaava ABO Wind Oy.

Tuulivoimaloiden rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuonna 2021, alueelle on jo marraskuussa 2018 valmistunut tuulimittausmasto.