Asukaskyselyä tuulivoimapuistosta

Tällä viikolla on asuintalouksiin postitse jaettu asukaskyselyä koskien Iso Saapasnevalle suunniteltavaa 7-10 tuulivoimalan suuruista tuulivoima-aluetta. Asukaskyselyä on jaettu noin 5 kilometrin säteellä hankealueesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvän kyselyn on teettänyt hankkeen suunnittelusta vastaava ABO Wind Oy. Tuulivoimaloiden rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuonna 2021, alueelle on jo marraskuussa 2018 valmistunut tuulimittausmasto.

Lue lisää