Vuosikokouksen 2024 päätöksiä

Itäkylän maa- ja kotitalousseuran vuosikokouksen 22.4.2024 muistio:

Paikka: Itäkylätalo
Läsnä: 10 henkilöä.
1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut pari viikkoa kaupan ilmoitustaululla ja Itäkylä-ryhmässä Facebookissa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomuksen ja tuloslaskelman esittely vuodelta 2023
Esiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Sihteeri esitteli toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tuloslaskelman vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Hyväksyttiin. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin.

7. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024
Päätettiin 10,00€/hlö ja perhekohtainen jäsenmaksu 20,00€.

8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja todettiin että talousarviota ei ole tehty.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtaja jatkokaudelle.

10. Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajan valinta
Maa- ja kotitalousnaiset toimivat jaostona jatkossa ilman muodollisuuksia.

11. Johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2024
Valittiin yhdistyksen johtokuntaan 10 jäsentä joista kolme oli uusia. Johtokunnassa on ulkopuolisena sihteeri ja rahastonhoitaja.

12. Maa- ja kotitalousnaisten jaoston valinta vuodelle 2024
Maa- ja kotitalousnaiset toimivat jaostona jatkossa ilman muodollisuuksia.

13. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024
Valittiin toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

14. Muut jäsenten esittämät asiat
-Haetaan Aisaparilta hankkeella rahoitusta kylätalon energiataloutta parantamaan. Aurinkopaneelit ja robottiruohonleikkuri.
-Tarvitaan myös rannan kunnostushanke, mutta haetaan se myöhemmin.
-Sosiaalisen ja kulttuuritoiminnan virkistykseen (esim. näytelmät, taideprojektit) on herännyt tarve kylällä. Kyläyhdistys lähtee mahdollistamaan toimintaa 2 000 eurolla / vuosi. Jos toimintaan saadaan avustusta, ne vähentävät kyläyhdistyksen maksettavaa osuutta. Toimintaan sitoudutaan 3 vuoden ajaksi.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.03.